Cánh quạt cho máy câu mực Sanmei, máy câu cá Sanmei

Cánh quạt cho máy câu mực Sanmei, máy câu cá Sanmei

Cánh quạt cho máy câu mực Sanmei, máy câu cá Sanmei

thép không gỉ 304

tùy chỉnh cho khách hàng.