ESUN CIMARY Asphalt Crack Filler

ESUN CIMARY Asphalt Crack Filler

ESUN CIMARY Asphalt Crack Filler

ESUN AR-I là chất trám vết nứt ứng dụng nóng có hiệu suất cao, bao gồm polymer tổng hợp, cao su tái chế, xi măng nhựa đường và các chất biến tính khác. Gel chống thấm là chất rắn ở nhiệt độ phòng, và tan chảy thành chất lỏng siêu co giãn và kết dính thông qua hệ thống sưởi. Nó có thể bịt kín các vết nứt và khớp trên mặt đường một cách hiệu quả, nhanh chóng và lâu dài.

ESUN AR-I được khuyến nghị áp dụng ở vùng nhiệt độ cao và rất thấp vừa phải (-35 ° C ~ 40 ° C), trong việc hàn kín các vết nứt ngang và khớp nối trên mặt đường bê tông và nhựa đường, trên đường cao tốc, đường cao tốc và đường băng sân bay.

ESUN AR-I có thể được áp dụng ngay sau khi làm nóng đến nhiệt độ ứng dụng được đề xuất. Với nhiệt độ mặt đường ở 5 ° C hoặc cao hơn, đặt vật liệu vào vết nứt khô và sạch bằng dụng cụ sử dụng đũa phép cầm tay.