Máy quét chân không ESUN ESN5160TXC - giới thiệu

Tháng 11 12,2019

Máy quét chân không ESUN ESN5160TXC - giới thiệu

"Máy quét chân không ESN5160TXC" áp dụng lý thuyết hút bụi và không vận hành nước,

đặc biệt thích hợp cho không cần tưới nước và làm việc mùa đông.

Nó có các chức năng như quét bụi đường, lọc bụi chính,

thu gom bụi thứ cấp và thu hồi bụi.

Trong quá trình xử lý, không có hệ thống loại bỏ bụi và bụi thứ cấp.

Bụi có thể được tách ra trong hộp có thể được tách ra bằng cách quét bụi nhiều lần,

để các hạt và bụi có thể được tách ra,

và lông của andableainable có thể được nhận ra.


Máy quét chân không ESUN ESN5160TXC - giới thiệu

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog