CHỨNG MINH & GIẤY CHỨNG NHẬN

Tôn vinh

TRUNG TÂM XÃ HỘI TRUNG QUỐC VÀ VẬN TẢI TRUNG QUỐC

DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI GUANGDONG

CƠ SỞ THỰC HÀNH ĐỔI MỚI GUANGDONG POSTDOCTOR

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ MỚI

DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ MỚI +

50 sản phẩm hàng đầu của máy móc xây dựng Trung Quốc

DOANH NGHIỆP TRUSTWORTHY

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT DOANH NGHIỆP TRỊNH

Chứng chỉ

Chứng chỉ CE cho Asphalt Hotbox và lò sưởi

Chứng chỉ CE cho máy niêm phong Crack

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001-2015