240t / h Nhà máy sản xuất nhựa đường

240t / h Nhà máy sản xuất nhựa đường

240t / h Nhà máy sản xuất nhựa đường

Mô hình thiết bị: Thiết bị trộn bê tông nhựa LB-3000

Kích thước: 55000mm × 30000mm × 27200mm (chiều dài * chiều rộng * chiều cao)

Công suất sản xuất định mức: 180 240t / h

Tổng công suất: 567.9KW

Video trên Youtube: https://youtu.be/S0eNPIRbU5k